Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län tills vidare. Currently there is a fire ban throughout Kronoberg County.

Stäng meddelande

Samråd om ny försörjning av dricksvatten i Braås

Växjö kommun har skickat ut underlag för samråd om ändrad vattenförsörjning för Braås. Det nya förslaget innebär att vatten ska hämtas från sjön Örken och ledas via sjö- och markledningar till nuvarande vattenverk i Braås.

Vattnet kommer därefter att förbehandlas innan det används för att förstärka och förbättra tillgången på grundvatten i vattentäkten.

Med den nya lösningen ökar kapaciteten för uttag av grundvatten i Braås vattentäkt. Målet är även enklare rening för att producera dricksvatten, eftersom det nya råvattnet från Örken har bättre kvalitet.

Information har skickats till kända sakägare.

Läs mer och lämna synpunkter på förslaget för ändrad vattenförsörjning i Braås.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 maj 2020