Information vid ägarbyte

Fyll i och skicka formuläret så återkommer vi med uppgifter om enskild avloppsanläggning för den berörda fastigheten.

Vårt svar kan innehålla uppgifter om uppförandeår eller inventeringsår, typ av anläggning eller slambrunn, med mera. Observera att uppgifter som lämnas utgår från miljö- och hälsoskyddskontorets register och kan inte garantera fullständighet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 januari 2021
Bygga och bo