Välja avloppslösning

Vid valet av avloppsanläggning kan många faktorer spela in, som till­gång till plats, kostnader och skötselbehov.

Ska det vara ett eget avlopp eller någon typ av gemensam lösning, kanske till och med kommunal anslutning? Det kan till exempel vara lämpligt med en gemensam lösning om grannfastigheten ligger tätt intill eller om grannfastighetens vattenbrunn kan påverkas av avloppet. 

Olika platser är olika känsliga för påverkan av avloppsvatten. Därför varierar re­nings­krav­en för hus­hål­l­ens av­lopps­vatten. Det kan vara normal eller hög skyddsnivå. Det beror bland annat på närhet till sjö eller vattendrag.

Vanliga lösningar

Det finns olika lös­nin­gar för att rena av­lopps­vatten. Ofta leds det först till en slam­avskiljare som fångar upp större par­tik­lar. Där­efter måste det renas i en re­nings­anlägg­ning. Olika lösningar som finns idag är infiltration, markbädd, extra fosforrening, sluten tank för WC, torrtoalett och minireningsverk.

Läs mer om olika avloppslösningar på Avloppsguidens webbplatslänk till annan webbplats.

Vilken lösning tillåts var?

Varje plats är unik och prövning måste ske i varje fall. Oftast bedömer vi så här:

  • En rätt anlagd infiltration uppfyller normal skyddsnivå för miljö­skydd.
  • Extra fosforrening kombinerad med infiltration/markbädd tillåts i område med hög skyddsnivå för miljöskydd.
  • Sluten tank för WC eller torrtoalett kombinerat med rening för BDT-vattnet kan vara en lämplig lösning i område med hög skydds­nivå för både miljöskydd och hälso­skydd.
  • Minireningsverk som uppfyllt hög skyddsnivå i standardtest tillåts i område med hög skyddsnivå för miljö­skydd, och ibland även för hälsoskydd om smittämnes­reningen är bra eller om det finns efterföljande rening. 

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Bygga och bo