Avloppsreningsverken

Det finns tolv avloppsverk av varierande storlek runt om i Växjö kommun.

Varje år sammanställer vi en miljörapport för de olika avloppsverken. I den finns information bland annat om hur mycket avloppsvatten som renats och hur mycket som energi använts. De senaste rapporterna hittar du under Relaterade dokument här på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2020
Bygga och bo