Biltvätt

Bilen ska du helst tvätta i en biltvättsanläggning. Har du inte möjlighet till det är gräs eller grus som underlag det näst bästa alternativet. Att tvätta på gatan är inte bra.

När du tvättar bilen på asfalterad gata rinner smutsvattnet oftast ner i en dagvattenbrunn och leds orenat vidare till närmaste sjö, kanske din bad- eller fiskesjö. Gräs- eller grusunderlag bättre. Då tar marken hand om en del av de skadliga ämnena. Men om du har egen brunn eller bor nära en dricksvattentäkt ska du inte tvätta bilen där, eftersom smutsvattnet då kan förorena dricksvattnet.

Saker att tänka på

Tvätta bilen på en biltvättsanläggning istället, antingen i en automatisk eller gör-det-själv-hall. Där sker ofta reningen i flera steg, innan vattnet kommer till reningsverket för ytterligare rening.

Använd miljöanpassade rengöringsmedel. Om du måste använda avfettningsmedel ska du tvätta bilen i en anläggning med vattenrening.

Måste du använda kemikalier? Kanske räcker det att spola av bilen mellan tvättarna på en anläggning.

Du kan läsa mer om biltvätt under Relaterade länkar och dokument längre ner på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2019
Bygga och bo