Driftinformation om vatten och avlopp via sms

Vi har en sms-tjänst som gör det möjligt att snabbt informera dig om det blir driftstörningar för vatten och avlopp. Sms används som tillägg till kommunens andra informationskanaler.

Ibland behöver vi tillfälligt stänga av vattnet, till exempel för underhållsarbete på VA-ledningar eller om det inträffar en vattenläcka. För att du så snabbt som möjligt ska få information om det, kan vi använda utskick med sms.

Så här fungerar det

Du som är skriven på en adress i Växjö kommun och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer automatiskt att få våra sms-utskick, om något inträffar med vattnet i ditt område. Sms kan skickas ut vilken tid som helst på dygnet.

Telefonnummer som används vid sms-utskick hämtas från offentliga register. Du kan själv lägga till och ta bort mobiltelefonnummer, men vi kan inte skicka sms till fasta telefoner. Vi lämnar inte ditt nummer vidare till någon annan. Sms kommer inte att användas för någon form av försäljning eller marknadsföring.

Har du ingen mobiltelefon?

För närvarande kan vi inte skicka meddelande till fasta telefoner. Du kan välja att få information som e-post istället. Då ska du lägga till din e-postadress i vårt formulär längre ner på den här sidan.

Du kan lägga till fler mobiltelefonnummer

Sms-utskick är bra för dig som äger flera fastigheter eller har obemannade anläggningar eller om du vill få information om driftstörningar hos till exempel äldre släktingar. Du kan få våra sms även om du:

  • har skyddat telefonnummer
  • har oregistrerat kontantkort
  • äger fritidshus i Växjö kommun, men är skriven i en annan kommun
  • använder en tjänstetelefon som är registrerad på en annan ort.

Då behöver du anmäla ditt mobiltelefonnummer med formuläret längre ner på sidan.

Om du inte vill få sms-utskick

Du kan avanmäla ditt eller familjemedlems mobiltelefonnummer om du inte vill få sms om driftstörningar för vatten. Det gör du i formuläret på den här sidan.

När skickas sms?

Vi använder sms för att informera om större dricksvattenstörningar inom Växjö kommun, till exempel om vi tillfälligt behöver stänga av det kommunala vattnet för att reparera en vattenläcka. Sms kan skickas oavsett tid på dygnet.

Vem får sms?

Om du är folkbokförd på en adress i Växjö kommun och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress får du automatiskt våra sms, om det blir en störning på dricksvattnet på din adress.

Hur hämtas mobilnummer?

Telefonnummer som används vid sms-utskick hämtas i huvudsak från offentliga register, men använder även data som kommuninvånarna själva har lagt till. Du kan själv lägga till och ta bort mobiltelefonnummer.  Vi lämnar inte ut uppgifterna till någon annan. Vi använder inte sms för någon form av försäljning eller marknadsföring.

Behöver jag registrera mitt mobilnummer för att få sms?

Nej, om ditt mobilnummer är nåbart på din adress så behöver du inte registrera dig. Du kan kontrollera det genom att slå upp din adress på valfri nummertjänst på internet. Får du ingen träff på ditt nummer kan du själv anmäla det till oss, använd vårt formulär längre ned på den här sidan.

Kan jag få e-post istället för sms?

Ja, du kan anmäla din e-postadress och få information om störningar som ett e-brev istället. Det gör du genom vårt formulär längre ned på den här sidan.

Informerar ni bara med sms?

Vi kan även använda andra kanaler för att informera beroende på situationen, till exempel

  • kommunens webbplats www.vaxjo.se
  • skriftlig information i brevlådan
  • kommunens Facebooksida, följ oss gärna på Facebooklänk till annan webbplats för ta del av information som kan vara bra att veta
  • via lokalradio.

Varför får jag inte sms från er?

Om det har varit en störning på dricksvatten i ditt område och du inte har fått sms från oss, kan det bero på att ditt mobilnummer inte finns registrerat på den berörda fastigheten. Du kan då själv anmäla ditt mobilnummer till oss så att vi hittar det vid en ny händelse. Använd formuläret längre ned på den här sidan.

Hur kan jag kontrollera om mitt mobilnummer finns med i registret?

Enklast är att slå upp din adress på valfri nummertjänst på internet. Får du ingen träff på ditt mobilnummer kan det bero på att du har ett oregistrerat kontantkort eller en företagstelefon som är registrerad på annan adress. Du kan då själv anmäla ditt mobilnummer till oss, använd formuläret längre ned på den här sidan.

Kan jag avanmäla mitt mobilnummer?

Ja, du kan avanmäla ett eller flera av dina eller familjens mobilnummer om du inte vill ha sms om driftstörningar för vatten. Det gör du i vårt formulär längre ned på den här sidan.

Kan jag få sms till fler mobilnummer och för annan persons räkning?

Ja, du kan till exempel ta emot sms om driftstörningar hos äldre släktingar. Även du som har skyddat nummer, jobbtelefon, oregistrerat kontantkort, äger fritidshus i kommunen eller obemannade anläggningar kan ta del av tjänsten. Mobilnummer till vårdpersonal och hemtjänst kan också registreras. Detta gör du själv genom att anmäla mobilnummer till oss, använd formuläret längre ned på den här sidan.

Kan jag få sms till en mobiltelefon som är registrerad i ett annat land?

Vi kan inte skicka sms till mobiltelefoner som är registrerade i utlandet. Men du kan anmäla din e-postadress och få information om störningar som ett e-brev istället. Det gör du genom vårt formulär längre ned på den här sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 november 2019
Bygga och bo