Felanmäla vattenläcka och avloppsstopp

Har du råkat ut för en vattenläcka eller stopp i avloppet? Undersök först om problemet finns i din egen fastighet eller om det finns på det kommunala ledningsnätet.

Att anmäla fel om vatten till oss

Viktigt att veta

Du får inte låta utföra reparationer på den kommunala ledningen eller på kopplingspunkten (gränsen mellan de kommunala ledningarna och fastighetens ledningar) även om den punkten finns inne på din egen tomtmark. Tänk på att kopplingspunkten, ibland finns 1-2 meter in på fastigheten.

Så här gör du

 • Om du har en vattenläcka eller ett stopp i avloppet i din egen fastighet - anlita ett VVS-företag.
 • Om du är hyresgäst - kontakta din hyresvärd eller ägaren till fastigheten . 
 • Om du upptäcker en vattenläcka, ett stopp i avloppet eller något annat fel på de kommunala ledningarna - anmäl felet till oss.
 • Om du ser att brunnen i rännstenen ute i gatan är igensatt och det står vatten på gatan -
  anmäl felet till oss.
 • Om du tycker att det kommunala dricksvattnet innehåller missfärgningar eller har dåligt tryck -
  anmäl felet till oss.

Om du drabbas av översvämning i källaren

Ibland händer det tyvärr att det blir översvämning i källare till följd av kraftigt regn eller stopp i ledningen. Om det inträffar i din fastighet finns det några saker som är extra viktigt att tänka på:

Checklista

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna, men se till att dräneringspumpen inte stannar om du har en sådan.
 • Försök ta reda på om översvämningen är orsakad av ett stopp i den egna fastighetens ledningar eller i kommunens ledningar. Om det är torrt väder vid översvämning i källaren bör du i första hand undersöka fastighetens egna ledningar.
 • Flytta undan fuktkänsliga saker så långt det är möjligt.
 • Skaffa hjälp med länspumpning.
 • Var noga med hygien efter kontakt med avloppsvatten som tränger in.
 • Ring ditt försäkringsbolag.
 • Ordna hjälp med skadereglering och torkning av lokalen.
 • Anmäl översvämningen till VA-avdelningen.

Ersättningskrav

Om du har krav till kommunen för ersättning så måste de meddelas skriftligt till kommunens VA-avdelning.

Du kan underlätta arbetet med utredningen

Genom att observera förloppet vid händelsen, till exempel hur vattnet kom in och vilka åtgärder du vidtog, så underlättar du utredningen.

Läs mer om översvämning i källare och vad du själv kan göra för att skydda din fastighet, under Relaterade länkar längre ner på sidan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Bygga och bo