Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län. Brandrisk råder i skog och mark. Open burning prohibition order applies. Es gilt ein allgemeines Feuerverbot. سريان أمر حظر إشعال النار

Stäng meddelande

Tomter till försäljning i Ingelstad

Just nu har vi 4 lediga tomter till allmän försäljning. Alla aktuella dokument hittar du längst ner på den här sidan.

Tomterna säljs som allmän försäljning, det vill säga utan krav på att vara med i den kommunala tomtkön.

Tomterna heter Ingelstad 19:50 till 19:53. och ligger vid Kavallerivägen. Storleken på tomterna varierar mellan 1020 till 1212 kvadratmeter. Alla tomter är grovterrasserade.

Det fastslagna priset för tomter i ytterområden är 100 kr/kvadratmeter. Dessutom tillkommer i Ingelstad ett tilläggspris för terrassering om 170 kr/kvadratmeter.

På tomterna kan ytterligare sprängning behövas för VA-ledningar. Detta bekostas av köparen, karta finns att se längre ner på den här sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 februari 2019
Bygga och bo