Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Förskolan Gläntan

Förskolan Gläntan är en förskola som ligger på landsbygden. Gläntan ligger i byn Tolg, ungefär tre mil utanför Växjö. Förskolan ligger intill skogen vilket ger fantastiska möjligheter för barns utveckling och lustfyllda lärande. I våra lokaler har vi tillgång till en gymnastiksal som används flitigt. Vi värnar om lekens betydelse för utveckling, lärande normer och värden.

Förskolan Gläntan

Kontakt och sjukanmälan

Solarna

Telefon: 0470-79 69 85

Blixtrarna

Telefon: 0470-79 69 85

Förskolechef Lisbeth Eiman

Telefon: 0470-79 65 07
E-post: lisbeth.eiman@vaxjo.se

Hitta till oss

Besöksadress: Föreningslokalen Tolg, 363 35 Tolg
Hitta till förskolan Gläntanlänk till annan webbplats

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 maj 2018
Förskola och skola