Gymnasium Kronoberg

Som elev från Växjö har du rätt att söka till samtliga gymnasieprogram som finns och ges i Kronobergs län, dock inte samtliga introduktionsprogram.

Sökbara program (programinriktat val och yrkesintroduktion) som inte ordnas i hemkommunen går att söka enligt samverkansavtalet. Kontakta kommunens gymnasieantagning för mer information.

Du kan hitta alla länets program samlade på Gymnasium Kronobergs webbplats Länk till annan webbplats.. På webbplatsen kan du se var de olika programmen finns och du kan också jämföra innehållet i olika program med varandra.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 november 2021
Förskola och skola