Gymnasium Kronoberg

Som elev från Växjö har du rätt att söka till samtliga gymnasieprogram som finns och ges i Kronobergs län, dock inte samtliga introduktionsprogram.

Sökbara program (programinriktat val och yrkesintroduktion) som inte ordnas i hemkommunen går att söka enligt samverkansavtalet. Kontakta kommunens gymnasieantagning för mer information.

Du kan hitta alla länets program samlade på en och samma webbplats, Gymnasium Kronoberg. I länken kan du se var de olika programmen finns och du kan också jämföra innehållet i olika program med varandra.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 januari 2021
Förskola och skola