Kommunala aktivitetsansvaret

Är du mellan 16-20 år och saknar slutbetyg från gymnasiet? Då omfattas du av det kommunala aktivitetsansvaret. Vägar framåt och information om sysselsättning kan du få genom Växjö kommuns aktivitetsansvar.

Vad innebär det kommunala aktivitetsansvaret?

Kommunen har en skyldighet att hålla sig informerad om sysselsättningen hos ungdomar i åldern 16–20 år som inte går i gymnasieskolan. Det kallas det kommunala aktivitetsansvaret eller uppföljningsansvaret och är tänkt som hjälp för dig som är mellan 16-20 år att hitta utbildning eller att komma vidare mot arbetsmarknaden.

Du som är folkbokförd i Växjö kommun och inte läst klart en gymnasieutbildning efter avslutad grundskola, erbjuds studie- och yrkesvägledning för att återgå eller påbörja utbildning på ett introduktionsprogram eller ett nationellt program.

Alternativet är jobbsökaraktiviteter och praktik för att gå mot arbetsmarknaden samtidigt som du är inskriven på Arbetsförmedlingen.

Vem har aktivitetsansvaret?

I Växjö kommun har utbildningsförvaltningen hand om det kommunala aktivitetsansvaret.

Senast uppdaterad: 9 november 2021