Söka skola i annan kommun

Du som elev har möjligheten att söka nationella program som inte finns i Växjö, söka ett nationellt program i annan kommun även om programmet finns här samt söka till riksrekryterande utbildningar.

Nationella program utanför Växjö

Om det nationella program som du vill läsa inte finns i Växjö, eller i samverkansområdet, har du rätt att söka till en skola på annan ort. Vet du redan nu att den inriktning du vill välja år 2 inte finns på en skola nära dig får du söka till en annan skola redan inför det första året. Växjö kommun har samverkansavtal med flera kommuner.

Frisök i hela landet

Du har möjlighet att söka ett nationellt program i en annan kommuns gymnasieskola även om samma program erbjuds i din hemkommun eller samverkansområde. Du tas emot i mån av plats, så kallad andrahandsmottagning. I första hand ska alla behöriga sökande tas emot i den kommun som anordnar programmet och sökande från andra kommuner som inte erbjuder programmet. Elever som tas emot vid en andrahandsmottagning har inte rätt till inackorderingsbidrag.

Riksrekryterande utbildningar

Till riksrekryterande utbildningar får alla söka oavsett var i landet man bor. Skolverket beslutar om vilka utbildningar som ska ha riksintag. Bakgrunden kan vara att man vill bevara gamla hantverksyrken eller stötta nyare yrkesområden och därför vill ge alla en chans att söka till dessa. Det finns också riksrekryterande utbildningar inom idrottsområdet, inom vissa spetsområden exempelvis matematik samt för döva, hörselskadade eller rörelsehindrade.

Senast uppdaterad: 14 mars 2022