Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är till för dig som gått grundsärskolan eller varit integrerad och läst efter grundsärskolans läroplan eller gått i träningsskola.

Hos oss får du:

  • en förberedelse för ett bra liv som vuxen i arbete, boende och fritid,
  • jobba mycket med din personliga utveckling,
  • undervisning som är anpassad efter din egen nivå,
  • läsa dina ämnen i små undervisningsgrupper, så att läraren hinner hjälpa alla.

Studiebesök på gymnasiesärskolan

Under våren kommer vi erbjuda elever som sökt oss, och deras vårdnadshavare, att komma på studiebesök.

Vill du får mer information om det program du sökt och se våra lokaler kontaktar du vår studie- och yrkesvägledare Cecilia Wennerholm cecilia.wennerholm@vaxjo.se

Kontakter

Senast uppdaterad: 21 april 2023