Program

Gymnasiesärskolan erbjuder fyra nationella program och individuella program. Alla program i gymnasiesärskolan är fyraåriga. Studierna är uppdelade på gymnasiesärskolegemensamma ämnen och programgemensamma ämnen.

fg

I Växjö ligger gymnasiesärskolan på Kungsmadskolan och vi har flera utbildningar att välja mellan. Digitala verktyg är ett naturligt inslag i våra utbildningar liksom praktik ute på företag och daglig verksamhet i regionen.

Alla våra program är utformade utifrån den enskilde individen. På de nationella programmen har du som elev möjlighet att läsa kurser på gymnasieskolans program.

Nationella program

Programmet för administration, handel och varuhantering ger dig kunskaper för att kunna arbeta med enklare administrativa arbetsuppgifter, praktisk marknadsföring och enklare dokumentation.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnationkunskaper ger dig kunskaper för arbete med till exempel tillsyn, underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar såväl utomhus som inomhus.

Programmet för fordonsvård och godshantering ger dig kunskaper för att kunna arbeta med fordons- och maskinreparationer, biltvätt, rekonditionering och transportarbete.

Programmet för hotell, restaurang och bageri ger dig kunskap för att kunna jobba med bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning, matlagning och hotellservice. 

Individuellt program

På programmet finns möjlighet att läsa en kombination av ämnen från gymnasiesärskolans nationella program och ämnesområden från det individuella programmet. Det individuella programmet består av ämnesområdena estetisk verksamhet, hem och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle samt språk och kommunikation.

ahv

Efter programmet

När det gäller utslussning under 4:e året samarbetar skolan med Arbetsförmedlingen och den dagliga verksamheten i kommunen. Efter gymnasiesärskolan kan du läsa vidare på särskild utbildning för vuxna och folkhögskola.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2019
Kungsmadskolan