Speciallärare

På Katedralskolan kan du få hjälp och stöd av speciallärare Ann-Sofie Wilhelmsson och Karoline Thörne.

Om du har behov av stöd i din studiesituation kan du t.ex. få hjälp med:

  • Lästräning
  • Stavningsträning
  • Skrivträning med hjälp av dator
  • Inlästa läromedel och andra talböcker
  • Studieteknik
  • Tips på olika datorprogram som du själv kan träna med
  • Muntliga prov
  • Förlängd provtid
  • Andra kompensatoriska hjälpmedel

Kontakt

Karoline Thörne
Tel: 0470-414 58
E-post: karoline.thorne@vaxjo.se

Svante Carling
Tel: 0470-417 48
E-post: svante.carling@vaxjo.se

Ola Håkansson
Tel: 0470-417 48
E-post: ola.hakansson@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2020
Katedralskolan