Föräldramöte

Katedralskolan bjuder in föräldrar och vårdnadshavare till möten under elevernas skoltid.

Vid dessa tillfällen bjuds vanligtvis föreläsare in. Dessutom brukar skolledning, studie- och yrkesvägledare m.fl. informera om för eleverna aktuella ämnen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Katedralskolan