Ordningsregler

Ordningsregler för de fyra skolenheterna vid Katedralskolan i Växjö.

Elever och personal vid Katedralskolan 1-4 skall:

  • respektera alla
  • tillsammans svara för en god arbetsmiljö
  • ansvara för lokaler och utrustning
  • respektera skolans angivna tider
  • respektera och följa skolans drogpolicy
  • Mobiltelefoner förvaras ljudlöst eller i flygplansläge, endast i mobillåda eller i
    elevens väska under lektionstid, om inte läraren anser att den behöver
    användas i undervisningssyfte.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2019
Katedralskolan