Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Ordningsregler

Ordningsregler för de fyra skolenheterna vid Katedralskolan i Växjö.

Elever och personal vid Katedralskolan 1-4 skall:

  • respektera alla
  • tillsammans svara för en god arbetsmiljö
  • ansvara för lokaler och utrustning
  • respektera skolans angivna tider
  • respektera och följa skolans drogpolicy
  • ha mobiltelefoner avstängda under lektionstid om inte lärare och elever kommer överens om annat för viss lektion

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Katedralskolan