Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Information angående antagning, klassindelning och språkintroduktion

Antagning till Katedralskolan sköts av antagningsenheten fram till den 15 september. Det innebär att om du vill byta program så ska du kontakta antagningsenheten på telefonnummer 0470-41602.

Vill du diskutera ditt val och är i behov av studie- och yrkesvägledning kontaktar du någon av våra SYV:are.

På Katedralskolan gör vi klassindelningen baserad på många olika faktorer,bl.a. språkval, val av profiler såsom FIG och MUT, tidigare skola och meritpoäng. Klassindelningen är också gjord med hänsyn till den information vi har fått vid överlämning om elever som av särskilda skäl inte bör gå med andra elever. Om det finns behov av att byta klass för en elev krävs det särskilda skäl och att det finns plats i en annan klass för att vi ska kunna genomföra ett byte i efterhand. Särskilda skäl som handlar om att några elever inte bör gå i samma klass.

Språkintroduktion kommer f.r.o.m. denna termin att hanteras i en samlad rektorsorganisation. Det innebär att frågor och funderingar ang. språkintroduktionen hänvisas till rektor Marie Martinsson på telefon 0470-438 76 eller SYV Åsa Eliasson 0470-79 66 27.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2018