Poängplan IB Diploma Programme

Poängplan för International Baccalaureate vid Katedralskolan i Växjö.

IB Diploma Programme Preparatory Year åk 1

Gemensamma kurser

Engelska 5,100 p
Geografi 1,100 p
Historia 1b,100 p
Idrott och hälsa 1 (forts åk 2), 50 p
Matematik 1c,100 p
Naturkunskap 1b,100 p
Modern språk steg 1/3, 100 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1,100 p
CAS Introduction, 10 h

IB Diploma Programme Förberedande

CAS Introduction, 10 h
Förberedande fysik, 60 h
Förberedande kemi, 60 h
Förberedande matematik, 50 h

IB Diploma Programme åk 2-3

Gemensamma kurser

Idrott och hälsa 1 (forts bara åk 2), 50 p Academic Preparation 10 h CAS (Creativity, Activity, Service),150h Extended Essay, 40 h Theory of Knowledge, 100 h

Ett ämne läses ur varje grupp: tre på higher level (240 h) och tre på standard level (150 h).

  1. Språk A: Engelska, Svenska, eller litteratur på annat språk
  2. Språk B: Engelska, Franska, Spanska, Svenska, Tyska
  3. Samhällsvetenskapligt ämne: Geografi, Historia, Psykologi
  4. Naturvetenskapligt ämne: Biologi, Kemi, Fysik
  5. Matematik: Matematik HL, Matematik SL, eller Maths Studies SL
  6. Estetiskt eller valbart ämne: Teater, eller annat ämne ur grupp 2-4

Svenska som andraspråk

För behörighet till högskolor och universitet i Sverige krävs godkända betyg från IB Diploma Programme-ämne Svenska i grupp 1, alternativ från Svenska som andraspråk 1, 2 & 3. Kurserna erbjuds att läsas sidan om IB Diploma Programme om Svenska i grupp 1 ej läses som IB Diploma Programme-ämne.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Katedralskolan