Viktiga datum

2018

Januari

15 januari - Systemet Dexter öppnas för ansökan till gymnasiet
16 januari - Informationskväll på Kungsmadskolan
17 januari - Informationskväll på Teknikum
18 januari - Informationskväll på Katedralskolan
27 januari - Kulturnatten - Öppet hus för estetiska programmet på Norrtullskolan

Februari

15 februari - Sista ansökningsdag till gymnasieskolans program Webbplatsen stängs. 
15 februari - Sista ansökningsdag till Gymnasiesärskolan
28 februari - Sista ansökningsdag till Musiktillägget
28 februari - Sista ansökningsdag för E-sportsprofilen på Teknikum

April

15 april - Preliminär antagning klar. Sökande kan logga in i Dexter för att få besked

Maj

15 maj - Sista dag för eventuella omval

Juli

2 juli - Slutlig antagning till gymnasieskolan. Besked skickas hem, men sökande kan även logga in i Dexter för att få besked. Obs! Alla sökande måste svara oavsett om de vill tacka ja eller nej till den erbjudna platsen. Tacka ja/nej gör man genom att fylla i och skicka in talongen som bifogas den slutliga antagningen.
31 juli -  Sista dag för svarsbesked till antagningskansliet.

Augusti

Vecka 34 - läsåret 2018/2019 startar.

September

14 september - Reservantagningen avslutas. Sista dag att byta program i mån av plats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2018
Kungsmadskolan