Program

Gymnasiesärskolan erbjuder fyra nationella program och individuella program. Alla program i gymnasiesärskolan är fyraåriga. Studierna är uppdelade på gymnasiesärskolegemensamma ämnen och programgemensamma ämnen.

I Växjö ligger gymnasiesärskolan på Kungsmadskolan och vi har flera utbildningar att välja mellan. Vi använder digitalisering i vår undervisning. Eleverna gör sin APL, arbetsplatsförlagt lärande, och sin praktik ute på företag och daglig verksamhet i regionen.

Alla våra program är utformade utifrån den enskilde individen. På de nationella programmen har du som elev möjlighet att läsa kurser på gymnasieskolans program.

Nationella program

Du som läser ett nationellt program ska efter avslutad skolgång kunna ta ett arbete på en arbetsplats som anknyter till det program du har gått på.

Programmet för administration, handel och varuhantering ger dig kunskaper för att kunna arbeta med enklare administrativa arbetsuppgifter, praktisk marknadsföring och enklare dokumentation.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation ger dig kunskaper för arbete med till exempel tillsyn, underhåll och reparationer när det gäller fastigheter och anläggningar såväl utomhus som inomhus.

Programmet för fordonsvård och godshantering ger dig kunskaper för att kunna arbeta med fordons- och maskinreparationer, biltvätt, rekonditionering och transportarbete.

Programmet för hotell, restaurang och bageri ger dig kunskap för att kunna jobba med bageri- och konditorivaror, livsmedelshygien, dukning, matlagning och hotellservice. 

Individuellt program

På programmet finns möjlighet att läsa en kombination av ämnen från gymnasiesärskolans nationella program och ämnesområden från det individuella programmet. Det individuella programmet består av ämnesområdena estetisk verksamhet, hem och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle samt språk och kommunikation.

Under läsåret kommer du att få välja mellan olika områden som intresserar dig och som du får arbeta med.

Efter programmet

När det gäller utslussning under 4:e året samarbetar skolan med Arbetsförmedlingen och den dagliga verksamheten i kommunen. Efter gymnasiesärskolan kan du läsa vidare på särskild utbildning för vuxna och folkhögskola.

Kontakter

Senast uppdaterad: 2 maj 2023