Enhet 1

Kartläggning

Sammanställning av enkäten gällande trivsel och likabehandling i skolan.

Här följer sammanställningen av enkäten gällande trivsel och likabehandling i skolan för enhet 1. Enkäten genomfördes våren 2017. Enkätsvaren visar på en övervägande god stämning, känsla av trygghet och trivsel på skolan. Dock påvisar resultatet även att elever upplevt kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan. Dessa övervägande knutna till språkbruk elever emellan, men även mellan personal och elev. Resultatet rörande trivsel och generell stämning på skolan är positivare än då frågorna rör trivsel och stämning i klassen. Upplevelsen hos eleverna är att skolan bedriver ett aktivt arbete gällande trivsel och likabehandling i skolan. Det framkommer att arbetet märks av både på organisations-, grupp- och individnivå, dock önskas ett större arbete på gruppnivå i klasserna för att främst skapa ett öppnare klimat.

Förebyggande och aktiva åtgärder gällande trivsel och likabehandling i skolan.

Fordons- och transportprogrammet årskurs 1-3

 • Mindre studieresor/dagsturer t ex Automässan
 • Det används placeringslistor i klassrummen under kärnämneslektionerna.
 • Aktivt arbete med att bemöta varandra på ett trevligt sätt. Att elev och lärare hälsar, samtalar och bryr sig även utöver skolarbetet stärker gemenskapen.
 • Elever inbjuds att ta med sina egna fordon till Öppet hus för att öppna upp möjligt samtalsämne dem emellan.
 • Diskussioner i mindre grupper såväl som helklass rörande värdegrund förs både implementerat i undervisningen och som eget tema.
 • Samarbetsövningar utförs både som enskilda aktiviteter som i kurser.
 • Varierande arbete under mentorstiden för att främja klassgemenskapen.

Fordons- och transportprogrammet årskurs 1

 • En dag med Gocart körning

Fordons- och transportprogrammet årskurs 2

 • En dag med Gocart körning

Fordons- och transportprogrammet årskurs 3

 • Gemensam avslutande aktivitet innan studenten önskad av eleverna.

Industritekniska programmet årskurs 1-3

 • Mindre studieresor/dagsturer t ex. Elmia
 • Aktivt arbete med att bemöta varandra på ett trevligt sätt. Att elev och lärare hälsar, samtalar och bryr sig även utöver skolarbetet stärker gemenskapen.
 • Eleverna får marknadsföra programmet på Lessebodagar
 • Det används placeringslistor i klassrummen under kärnämneslektionerna.
 • Samarbete med GoTech i form av arbetsplatsbesök, samarbete med branschrepresentanter angående branschens utveckling, efterfrågan osv. samt workshop/föreläsning rörande värdegrund i skolan kopplat till framtida arbetsplatser.

Industritekniska programmet årskurs 1

 • En dag med Gocart körning

Industritekniska programmet årskurs 2

 • En dag med Gocart körning
 • En dag med minigolf

Industritekniska programmet årskurs 3

 • En dag med minigolfKontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Kungsmadskolan