Enhet 2

Kartläggning

Sammanställning av enkäten gällande trivsel och likabehandling i skolan.


Här följer sammanställningen för enhet 2 av enkäten gällande trivsel ochlikabehandling. Enkäten genomfördes våren 2017. De flesta elever trivs bra på Kungsmadskolan och i sina klasser, stämningen upplevs oftast som god på skolan och i klasserna, några kan känna att stämningen är mindre bra i klassen. Några kan känna sig otrygga på skolan och även kränkta, trakasserade och diskriminerade, i vissa fall har man då informerat och tagit hjälp av vuxna på skolan, ibland inte. Det finns elever som blivit kränkta och tagit upp det med mentorer men inte upplevt sig hjälpta.
Arbetsron i klasserna upplevs som god överlag. På APL platserna så känner
man sig oftast trygg och stämningen är god och upplever att de får arbetsro.
Någon har känt sig diskriminerad på sin arbetsplats och då tagit hjälp av
personal.

Förebyggande och aktiva åtgärder gällande trivsel och likabehandling
i skolan.

Handel- och administrationsprogrammet för årskurs 9

 • Grillkväll för nior i maj inför att börja på skolan.

Handel- och administrationsprogrammet årskurs 1

 • En dag vid Strandbjörket med diverse utomhusaktiviteter.

Handel- och administrationsprogrammet årskurs 2

 •  Studieresa till Stockholm för årskurs 2 för att ger såväl
  sammanhållning som både bredd och djup i elevernas utbildning

Handel- och administrationsprogrammet årskurs 1,2 och 3

 • Uppstartsaktiviteter efter lov
 • Studieresor/dagsturer
 • Samarbetsövningar löpande i perioder som vävs in i olika kurser
 • Programmet arbetat mycket med grupparbeten till vilka konstellationerna aktivt styrs och varieras
 • En dag på Korrö med kanot paddling, grillning och gemenskapsfrämjande aktiviteter
 • Aktivt arbete med att bemöta varandra på ett trevligt sätt. Att elev och lärare hälsar, samtalar och bryr sig även utöver skolarbetet stärker gemenskapen
 • Varierande arbete under mentorstiden för att främja klassgemenskapen
 • Samarbetsövningar utförs både som enskilda aktiviteter som i kurser
 • Varierande arbete under mentorstiden för att främja klassgemenskapen
 • Det används placeringslistor i klassrummen.
 • Fikastunder i klasserna för att stärka gruppens gemenskap, få ökad trygghet och därmed förutsättningar till en positiv inlärningsprocess.
 • Aktivt arbete mot frånvaro genom mentorskontakt och samtal.

Hantverksprogrammet, Frisör och Skönhet & hälsa årskurs 1,2 och 3

 • Uppstartsdag i den egna klassen tillsammans med mentor. Gemenskap och samanhållningslekar inom den egna klassen.
 • Gemenskapsdag med Åk 2 - utanför skolan.
 • Öppet hus - vi jobbar tillsammans på varandra för att skapa en gemensam visning.
 • Ettor jobbar på tvåor
 • Julmys inför jullov alla årskurser
 • Gemensam avslutning alla årskurser inför sommaren
 • Mentorsfika regelbundet, både i egna och med den andra inriktningen.
 • Gemensam uppstartträff med båda inriktningarna i början av terminen.
 • Gemenskapsdag med åk 1 - utanför skolan
 • Öppet hus - tvåor jobbar på ettor för en gemensam visning
 • Julmys inför jullov alla årskurser
 • Gemensam avslutning alla årskurser inför sommaren
 • Mentorsfika och regelbundet, både i egna och med den andra inriktningen.
 • Gemensam uppstartsträff med båda inriktningarna i början av terminen.
 • Klassresa för båda inriktningarna med övernattning
 • Mentorsfika regelbundet, både i egna och med andra inriktningen
 • Temadagar med inbjudna branschmän som visar senaste teknikerna och ger inspiration.

Hotell- och turismprogrammet årskurs 1

 • Lära känna dag med bara den nya klassen en halv dag. Vi har lite enklare övningar och fika ihop(augusti)
 • Lära känna aktivitet en hel dag som åk 3 håller i där alla årskurserna är med. Vi har aktiviteter och grillar hamburgare tillsammans.(augusti)
 • Vi pratar mycket värdegrund i uppstarten
 • Cyklar runt och lär känna Växjö och fikar i halvklass en hel dag. (september)
 • Klassen intervjuar varandra och presenterar en kompis så vi lär känna eleven med intressen och vart man bor.
 • Studieresa till Ullared i halvklass. Vi jobbar och tar hand om gäster och umgås en hel dag tillsammans. (oktober)
 • Studieresa till Malmö med övernattning i halv klass. Vi umgås, äter frukost, lunch och middag tillsammans. Vi lär känna varandra väldigt bra och gruppen kommer varandra väldigt nära. (november)
 • Julmys i helklass där vi har lite olika aktiviteter som klassen önskar. Bygger pepparkakshus, byter julklappar och fikar. (december)
 • Studiebesök på olika hotell, museum och arenor.
 • Gör rollspel (under året när det passar)
 • Resa till Stockholm med 2 övernattningar. Redovisar, lär känna Stockholm, äter och bor tillsammans under 3 dagar. (maj)
 • Picnic i det gröna med fika eller grillning i helklass (juni)

Hotell- och turismprogrammet årskurs 2

 • Uppstartsaktivitet ihop med övriga klasser (augusti)
 • Studiebesök/resa till Vimmerby – Åbro och Astrid Lindgrens Värld. Vi åker buss, umgås och äter tillsammans en hel dag. (september)
 • Julmys med aktivitet och fika tillsammans helklass. (december)
 • Studieresa till Kosta/Kalmar där vi kollar på glastillverkningen och hotellet. Lär känna Kalmar. Äter och umgås en hel dag tillsammans. (mars)
 • Åk 2 redovisar sin APL för åk 1 (maj)
 • Avslutningsfika i helklass (juni)

Hotell- och turismprogrammet årskurs 3

 • Uppstartaktivitet ihop med övriga klasser i HT där åk 3 håller i aktiviteten. (augusti)
 • Resor och studiebesök
 • Åk 3 redovisar sin APL för åk 2 (april)
 • Vi åker till alla elevers hemorter där dom presenterar sina orter och vi fikar eller äter gemensamt. (april,maj,juni)


Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Kungsmadskolan