Enhet 3

Kartläggning

Sammanställning av enkäten gällande trivsel och likabehandling i skolan.


Här följer sammanställningen för enhet 3 av enkäten gällande trivsel och likabehandling. Enkäten genomfördes våren 2017. Sammanställningen är tyvärr inte tillförlitlig då vi fick mycket låg svarsfrekvens. De flesta som svarat trivs bra eller mycket bra på skolan men det finns även många som trivs dåligt. De flesta trivs även bra i sin klass men även här finns det de som inte trivs, stämningen i klasserna är oftast god. Man känner sig oftast trygg på skolan och i klassen, arbetsron i klassen anses oftast som god. När det gäller diskrimination så har några känt sig diskriminerade pga etnisk tillhörighet, rådande könsnormer och andra skäl, hälften av dem drabbade har informerats om händelsen och då har man oftast varit nöjd med skolans åtgärder. Några få har blivit trakasserade av andra elever och av personal på skolan, detta har då hänt utanför skolan och ibland på sociala medier. Ett
fåtal av de svarande tycker de blivit kränkta av annan elev på skolan.

De tycker att det bedrivs likabehandlingsarbete i klassen.

Förebyggande och aktiva åtgärder gällande trivsel och likabehandling
i skolan.

 • Uppstartsdag med mentorer
 • Klassråd där man diskuterar psykosocial miljön på skolan, trygghet i
  och utanför klassrummet mm
 • Elevråd
 • Mentorstid där man bland annat har sammarbetsövningar, filmer om
  aktuella ämne och diskussioner, tjej och killgrupper, studiebesök,
  dramaövningar och civilkurageträning
 • Utedagar där man har samarbetsövningar och tävlingar
 • Samtal kring en lättläst version av likabehandlingsplan

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Kungsmadskolan