Enhet 4

Kartläggning

Sammanställning av enkäten gällande trivsel och likabehandling i skolan


Här följer en sammanställning av enkäten gällande trivsel och likabehandling i skolan för enhet 4. Enkäten genomfördes våren 2017. Det går att skilja på nationella program samt individuellt program men eftersom svarsfrekvensen är förhållandevis låg så görs här en sammanställning för hela gymnasiesärskolan. Låg svarsfrekvens beror delvis på överenskommelse med mentorer om att vissa elever på individuellt program har svårigheter med att svara på frågor i enkätform.

Eleverna uppger att de trivs bra eller mycket bra både på skolan och i sin klass. Likaså känner eleverna sig trygga på skolan och i sin klass. Stämningen i klassen är god och eleverna upplever att de får arbetsro. 22 % svarar att man inte diskuterar i klassrummet hur man är mot varandra. En elev upplever sig ha blivit sämre behandlad av personal än vad andra elever har blivit. I aktuellt fall har eleven tagit upp det med någon personal på skolan och känner sig nöjd med den hjälp som erbjudits. De flesta elever uppger att de inte varit med om att någon sagt eller gjort något som fått dem att må dåligt. Någon elev uppger att det hänt ibland. Samtliga av de elever som varit ute på APL känner sig trygga och ingen har upplevt att någon sagt eller gjort något som fått dem att må dåligt på sin APL-plats.

Förebyggande och aktiva åtgärder gällande trivsel och likabehandling i skolan

För att stärka gemenskapen och ha trevligt tillsammans genomfördes under föregående läsår följande aktiviteter:

  • Gemensam heldag för nationella program och individuellt program utomhus på ett ställe som heter Annevik med bad, grillning, samvaro och aktiviteter. Syfte att stärka sammanhållningen och göra trevliga saker tillsammans.
  • Feel-Good vecka på Kungsmadskolan. Eleverna på gymnasiesärskolan deltar med bla filmvisning av dans- och teaterföreställning, konstutställning, eleverna bjuder på nybakade kakor samt hjälper till att dekorera skolan. Under denna vecka bjuds elever på föreläsningar, filmvisning, tipspromenader och lyssnar på uppträdande. Allt i främjande tänk och med gemenskap och delaktighet i centrum på hela Kungsmadskolan.
  • Vårshow. Elever på nationella och individuellt program tränar under läsåret inför ett scenframträdande med sång och musik. Samarbete med Skönhet och Hälsa, ett program på ungdomsgymnasiet, som stylar eleverna innan sitt framträdande. Övriga elever, personal samt släktingar bjuds in till showen.
  • Deltagande i skol-DM i friidrott för nationella och individuellt program.
  • Vecka med inslag/tema sällskapsspel för att lära av varandra, samarbeta, skratta ihop och träna på att ingå i olika gruppkonstellationer.
  • Studieresor och trivselaktiviteter kopplade till skola/program som även ger tillfälle att umgås.
  • Gemensam dansteater för elever på individuellt program tillsammans med elever från grundsärskolor som bjuds in till Kungsmadskolan.
  • Teaterprojekt med tema och uppföljning.
  • Gemensamma träffar vid jul och påsk samt terminsavslutningar i samvaro för att ha trevligt och öka gemenskapen.
  • Elever på individuellt program gör gemensamma besök på museum, caféer och bibliotek.


Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Kungsmadskolan