Enhet 7

Kartläggning

Sammanställning av enkäten gällande trivsel och likabehandling i skolan.


Här följer sammanställningen av enkäten gällande trivsel och likabehandling i skolan för enhet 7. Enkäten genomfördes våren 2017. Enkätsvaren visar på en övervägande god stämning, känsla av trygghet och trivsel på skolan. Dock visar resultatet även att elever utsatts för kränkningar och/eller trakasserier i skolan. Resultatet visar även att elever vid tillfällen då de utsatts för kränkningar och/eller trakasserier ej upplevt att skolan agerat och de fått tillräcklig hjälp. Resultatet rörande trivsel och generell stämning på skolan stämmer överens med resultatet rörande upplevelsen av trivsel och stämning i klasserna. Upplevelsen hos eleverna är att skolan bedriver ett aktivt arbete gällande trivsel och likabehandling i skolan. Det framkommer att arbetet märks av både på organisations-, grupp- och individnivå, dock önskas ett större arbete på gruppnivå i klasserna för att gemensamt motverka kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier.

Förebyggande och aktiva åtgärder gällande trivsel och likabehandling i skolan.

 • Vid grupparbeten har konstellationerna aktivt styrts och varierats.
 • Föreläsare har bjudits in i olika sammanhang.
 • Diskussioner i mindre grupper såväl som helklass rörande värdegrund förs både implementerat i undervisningen och som eget tema.
 • Specificerade förhållningspunkter rörande bemötande och respekt formuleras i klasserna.
 • Fikastunder i klasserna för att stärka gruppens gemenskap, få ökad trygghet och därmed förutsättningar till en positiv inlärningsprocess.
 • Klassrumsplacering för att alla ska lära känna varandra.

Årskurs 1,2 och 3

 • Vinteraktiviteter under en dag för samtliga klasser på programmet.
 • Programråd där eleverna tar ansvar för och driver programmet framåt utifrån egna idéer i samverkan med pedagogerna.
 • Klasskamper där lagidrottseleverna tävlar och testar olika idrotter tillsammans.
 • Gemensamma avslutningar i samband med terminsslut. Alla på programmet tillsammans

Årskurs 1

 • Två dagar med teambuilding i Åby med övernattning och cykeltur ut till Åby. Olika grupper får samarbeta för att snabbt lära känna varandra.
 • Årskurs 3 elever har anordnat en idrottsdag för årskurs 1.   

Årskurs 2

 • Paddla kanot i Korrö tillsammans klassvis.
 • Gemensam studieresa för hela årskursen till Stockholm under våren där vi bl a besöker Riksdagen. Vi genomför också aktivitet på klassnivå för att stärka gemenskapen.

Årskurs 3

 • Årskurs 3 elever har anordnat en idrottsdag för årskurs 1.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Kungsmadskolan