Estetiska programmet Estetik och Media

Estetik och media är en utbildning där du får en bra grund för fortsatta studier. Samtidigt är det en utbildning för dig som vill utveckla din kreativa förmåga. Du skapar och driver projekt inom områden som reklam, radio, foto, film och sociala medier.

Från och med läsåret 2021/2022 flyttar programmet till Katedralskolan.
Det innebär att elever som börjar i årskurs 1 det läsåret går på Katedral.

estetiska2

Här lär du dig genom medievärlden

Du lär dig att kommunicera i olika medier, omvandla dina egna ideér till färdiga produkter och får en inblick i hur medievärlden ser ut.

Inriktning

Estetik och media

Genom att kombinera teori med olika praktiska projekt utvecklar du din kreativitet och din förmåga att uttrycka dig i text, bild, grafisk design, foto och film. Tillsammans med andra får du uppleva konkreta och spännande uppdrag och projekt, även i miljöer utanför skolan.

Du har inflytande över din utbildning och får möjlighet att fördjupa dina kunskaper, färdigheter och ditt personliga uttryck inom ett eller flera medieområden. Vi betonar vikten av kunskap genom upplevelser och möten med inspirerande människor. Genom att tillämpa teoretiska kunskaper i praktiken så lär du dig att se samband och vidga dina perspektiv. Samverkan och eget ansvar är självklara inslag i utbildningen. För att underlätta dina studier har du under dina tre gymnasieår tillgång till ett eget digitalt verktyg.

Idrottsprofil

Vill du kombinera dina studier med din idrott är vår idrottsprofil med idrotterna bandy, fotboll, handboll, innebandy eller ishockey något för dig. Utövar du någon annan idrott finns en möjlighet att kombinera denmed dina studier inom vår LIU specialprofil. Du får två schemalagda lektioner ledda av kompetenta och engagerade instruktörer. Idrottsprofilen ingår som kurser i ditt individuella val under årskurs 1 och 2.

Efter programmet

Programmet är studieförberedande och ger dig en bred behörighet att söka utbildningar inom media samt konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden.

Du kan även kombinera detta program med Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i handboll och simning samt NIU/RIG friidrott.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 augusti 2020