Speciallärare

På Teknikum kan du få hjälp och stöd av speciallärare.

Om du har behov av och är beviljad stöd i din studiesituation kan du t.ex. få hjälp med:

  • Lästräning
  • Stavningsträning
  • Skrivträning med hjälp av dator
  • Inlästa läromedel och andra talböcker
  • Studieteknik
  • Tips på olika datorprogram som du själv kan träna med
  • Muntliga prov
  • Förlängd provtid
  • Andra kompensatoriska hjälpmedel

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2019