Närvaro och frånvaro

Gymnasiet är en frivillig skolform, men för att som studerande på gymnasiet kunna få studiemedel från CSN gäller närvaroplikt.

Frånvaro som inte är anmäld sjukfrånvaro eller på förhand godkänd ledighet (av mentor eller av skolledning) klassas som skolk. Vid upprepat skolk blir man som elev varnad av skolan, varningen utfärdas endast en gång och gäller därefter för hela skoltiden. Om eleven trots varning återigen uteblir från undervisning av ogiltiga skäl meddelas Centrala studiestödsnämnden, CSN, varefter studiebidraget kan komma att dras in.

Längre ned på sidan finns länkar till CSN med information om hur studiemedlet fungerar.

Kontakt

 • Teknikum

  0470-419 00

  teknikum@vaxjo.se

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Utbildningsförvaltningen

  Teknikum

  Gamla Norrvägen 6-8

  352 43 Växjö

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2019