Resursteamet

Resursteamet är en verksamhet inom skolan som har som syfte att stödja de elever som har behov av stöttning av resurspedagog under skoltiden på gymnasiets nationella program.

Vi samarbetar med undervisande lärare, mentor, elevhälsan och studie- och yrkesvägledare för att öka möjligheten till en likvärdig utbildning.

För att kunna få stöd av oss behöver eleven ha fått beviljat tilläggsbelopp. Ansökan gör rektor på det programmet eleven har antagits till. Detta sker också i dialog med skolan som eleven har gått på tidigare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2019