Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Sök våra nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)

Teknikum erbjuder möjligheten att kombinera gymnasieutbildning med nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i fotboll, handboll och innebandy.

Det finns nio olika program på Kungsmadskolan och Teknikum som går att kombinera ihop med NIU. Du söker till NIU senast den 1 december 2017. Uttagningar till NIU sker under december/januari.

Mer information om respektive idrott samt hur du gör din ansökan hittar du på Nationellt godkänd idrottsutbildning.

 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2018