Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Tysklandsprojekt på Teknikum

Vecka 20 gästas Teknikum av lärare från partnerskola i Tyskland för avslutning av gemensamt utbytesprojekt.

Projektet har pågått i två år, med besök av såväl lärare som elever både på Teknikum och på partnerskolan i Tyskland. Ett av syftena med projektet är att väcka intresse för Teknik hos utrikesfödda, varav avslutningen på Teknikum skedde tillsammans med elever vid introduktionsprogrammen.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2018