Eldningsförbud i Kronobergs län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län. Det råder extrem hög brandrisk i skog och mark.

Stäng meddelande

Svävarrace på Teknikprogrammet

Tisdag 12 juni hölls gemensam avslutning för årskurs 1 på Teknikprogrammet på Teknikums innergård.

Tillfället inleddes med svävarrace, i vilket svävare som eleverna konstruerat i sina teknikkurser under läsårets gång testades mot varandra. Därefter följde prisutdelning och finfika.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2018