Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Stipendier att söka

Nu finns det stipendier som du som Teknikumelev har möjlighet att söka.

Det första stipendiet riktar sig till elev som önskar genomföra en studieresa, ej gruppresa. Ansökningsblanketten ska vara korrekt ifylld och det handlar om följande information:

  • Personuppgifter
  • Bankuppgifter
  • Bifoga en beskrivning av : syftet med resan
    resans upplägg, arrangör, platser som ska besökas och kostnad.
  • Din mentors ska fylla i uppgifter kring närvaro och studieresultat.


Det andra stipendiet är behovsanpassat, utifrån ekonomisk situation och förutom personuppgifter och bankuppgifter ska följande ingå:

  • Kopia på betyg, går du första året så bifogar du kopia på grundskolebetyg.
  • Intyg eller liknande där det framgår om du/din familj har bostadsbidrag och/eller CSN's extra tillägg.
  • Din mentor ska fylla i uppgifter kring närvaro och studieresultat.


Det ovan beskrivna står med i ansökningsblanketten så tänk på att gå igenom hela blanketten innan du lämnar in den.

Till båda stipendierna ska betyg bifogas och alla sökande måste ha fullständigt personnummer, dvs saknar du de fyra sista siffrorna i ditt personnummer så kan du inte söka.

Ansökningsblanketten finns att hämta i elevhälsans väntrum, samt hos Teknikums skolkuratorer. Ansökningsblanketten lämnas till skolkurator senast den 24:e februari.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 februari 2020