Eldningsförbud i Kronobergs län

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län från den 12 juni klockan 8.00 och tills vidare.

Stäng meddelande

Växjö kommun följer utvecklingen kring coronaviruset

Växjö kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19. Vi samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan.

Frågor om coronaviruset? Ring 113 13

Har du frågor om coronviruset och covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt. Är du sjuk och behöver rådgivning - ring 1177.

Folkhälsomyndigheten - information och svar på frågor

Folkhälsomyndigheten: Coronavirus, covid -19  Länk till annan webbplats.

För dig som är anhörig till en omsorgstagare på ett av våra boenden eller har hemtjänst

Anhöriga till någon på ett av våra boenden bör undvika onödiga besök och aldrig göra ett besök om du har en förkylning eller luftvägssymptom, i syfte att skydda de mest sårbara. Detta gäller både kommunala och privata boenden, samt personer som har hemtjänst.

Våra träffpunkter för äldre är från 13 mars inställda. Rosenhill, Solgläntan och Lunden har dock öppet som vanligt. Beslutet gäller tillsvidare.

Så här jobbar Växjö kommun med att minska smittspridning bland äldre och svårt sjuka

Inom vård och omsorg arbetar vi alltid enligt nationella riktlinjer för basal vårdhygien. Det innebär att vi tvättar och spritar händerna och att vi använder handskar och skyddskläder när det behövs. Vi följer utvecklingen av coronaviruset och spridningen av det och tar löpande beslut om det skulle krävas.

Om att gå i skola och förskola

Växjö kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att det ur ett smittskyddsperspektiv i dagsläget inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skola. Elever i förskoleklass, grundskola, särskola och gymnasium och som är fullt friska ska gå till skolan och delta i undervisningen. Annars finns det risk att eleven får ogiltig frånvaro.

Vårdnadshavare med friska barn i förskola, kan skicka sina barn som vanligt till förskola. Här kan du läsa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning Länk till annan webbplats. att risken för smittspridning är mycket hög skärper alla förskolor och skolor uppmärksamheten på barn som uppvisar symtomen hosta, feber eller andningssvårigheter. Uppvisar barn eller elever dessa symtom kontaktas vårdnadshavare så att barnet/eleven kan gå hem. Det gäller även vid lättare symtom. Barn eller elever som uppvisar symtom sjukanmäls av vårdnadshavare och stannar hemma tills de varit symtomfria i 48 timmar.

Det är av stor vikt att alla tar ansvar för att dämpa smittspridning i nuvarande situation. Det innebär att du som vårdnadshavare måste göra en bedömning om ditt barns tillstånd och förutsättningar att delta i verksamhet eller undervisning utifrån de rekommendationer myndigheter lämnat.

Barn med olika medicinska tillstånd

För barn med olika typer av medicinska tillstånd är det den behandlande läkaren inom regionens hälso- och sjukvård som kan göra den säkraste bedömningen om ditt barn ska till förskolan eller skolan. Vårdnadshavare uppmanas att ta denna kontakt. Om behandlande läkare inte finns tillgänglig kan skolhälsovården bistå i brådskande medicinska fall.

Känner du oro för ditt barn som har omfattande medicinsk sårbarhet, trots att läkare bedömt att barnet kan gå i skolan, kan du som vårdnadshavare kontakta rektorn. Vid behov gör rektor och vårdnadshavare i samråd en bedömning av lämpliga insatser för barnets skolgång.

Så jobbar Växjö kommun med att minska smittspridning bland barn och unga

Våra skolor och förskolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning även då andra influensavirus är i omlopp. En allmänt förbyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Information om detta har intensifierats nu i och med coronaviruset.

Här finns Folkhälsomyndighetens rekommendationer för god handhygien Länk till annan webbplats..

Informationsmejl till vårdnadshavare den 11 mars 2020

11 mars gick e-post med information för att minska smittspridning ut till vårdnadshavare inom våra kommunala skolor. Den informationen finns också översatt på flera språk.

Brev till vårdnadshavare om smittspridning - svenska , 47 kB, öppnas i nytt fönster.

Det beslut från regeringen att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och inte tillåta fler än 500 besökare, berör inte skolor. Läs mer om förbudet under "För dig som arrangerar evenemang".

Så pratar du med barn om coronaviruset

Råd och tips från BRIS - www.bris.se. Länk till annan webbplats.

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 12 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 500 deltagare. Beslutet gäller både utomhus och inomhus. (Beslutet berör inte skolor.)

Allmän sammankomst är:

 • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Offentlig tillställning är

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
 • danstillställningar
 • tivolinöjen och festtåg
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Sammankomster och tillställningar som inte omfattas av förbudet

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.

Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Inställda evenemang och publika sammankomster med Växjö kommun som arrangör:

 • Alla evenemang i sal Galaxen på Växjö stadsbibliotek ställs in under vecka 12.
 • Evenemanget Mord och mode den 16 mars på Stadsbiblioteket och den 17 mars på Gemla bibliotek.
 • Invånardialoger om hållbar utveckling, som planerats i Ingelstad och Lammhult i den 16 och 19 mars.
 • Växjö kommuns årliga evenemang Earth Week, som i år var planerat vecka 13, den 23–28 mars.
 • Barnteatern Amalia och månskuggorna den 9 april, klockan 15.00 på Araby park arena.

Förhindra ryktesspridning

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att vara källkritisk och dela inte osäker information.

Om coronavirus på lätt svenska

Information om coronavirus på lätt svenska. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2020