Inför Student 2020

Information inför Student 2020 på Teknikum.

Den konstaterade samhällsspridningen av Coronavirus i Sverige och de åtgärder som vidtagits för att begränsa denna kan komma att påverka Student 2020. Ett gemensamt beslut tas för Växjö Kommuns gymnasieskolor i maj.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 april 2020