Skärpta regionala rekommendationer gäller i Kronobergs län fram till 31 maj

Stäng meddelande

Introduktionsprogrammen fortsätter med undervisning på Teknikum

Undervisningen på Introduktionsprogrammet fortsätter tills vidare på skolan i oförändrad omfattning.

Undervisningen på Introduktionsprogrammet fortsätter tills vidare på skolan i oförändrad omfattning. Undervisning som är förlagd som praktik kommer också att fortsätta som vanligt. Uppdraget från Utbildningsnämnden är att Introduktionsprogrammet ska utforma undervisningen med utgångspunkt att undervisningen bedrivs i skolans lokaler.

Rekommendationen att undanta Introduktionsprogrammet från distansundervisning fattades av regeringen på rekommendation av Folkhälsomyndigheten. Man fattade beslutet utifrån tidigare studier som visade att det inte var bra för många elever på Introduktionsprogrammet under den distansundervisning som pågick under våren. Elever i behov av extra hjälp och stöd i sin utbildning hade extra svårt att ta till sig en undervisning på distans. Vi är därför glada att vi kan fortsätta ta emot våra elever på skolan under säkra former. Eleverna behöver kunna ställa frågor och få hjälp av sina lärare på plats för att ha så stor möjlighet som möjligt att nå målen för utbildningen.

Alla elever på Introduktionsprogrammet kommer erbjudas skolmåltider och ha lektioner med sina lärare på skolan precis som vanligt. Självklart vidtar vi fortsatt flera försiktighetsåtgärder för att minska risken för smittspridning.

Det är viktigt att alla elever fortsätter gå på sina lektioner som vanligt men undviker att delta i fritidsaktiviteter, träffa kompisar i större grupper samt fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På så sätt kan vi fortsätta hålla nere smittspridningen.

Precis som tidigare gäller att man ska stanna hemma både om man själv får symptom eller om någon man bor med har konstaterats smittad av Covid-19. Man stannar hemma och inväntar information från läkare eller smittspårning. Meddela också din mentor så snart som möjligt om elev eller någon i elevens familj konstateras smittad.

Om det är så att du som vårdnadshavare eller elev har frågor eller funderingar så ta kontakt med mentor, elevhälsa eller rektor. Elevhälsan finns tillgänglig för alla elever precis som vanligt. Elevhälsan nås via kommunens växeltelefon: 0470-410 00 eller via kontaktuppgifter du hittar på Teknikums hemsida www.teknikum.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2020