Följ de nationella skärpta råden för att hejda smittspridningen av covid-19

Stäng meddelande

Stipendier VT21

Två stipendium kan sökas av Teknikumelever under vårterminen.

Det första stipendiet riktar sig till elever som planerar att göra en studieresa. Studieresan ska inte gälla gruppresa. Tydlig beskrivning ska lämnas vad gäller tid, beräknad kostnad, vad (land, platser) som ska besökas och vem som arrangerar resan samt studiernas art.

Det andra stipendiet gäller elever som erhåller extra tillägg samt vars föräldrar uppbär bostadsbidrag, vilket på något sätt måste kunna intygas. Mentor ska intyga att den sökande har godtagbar närvaro och godtagbara studieresultat.

Ansökan finns att hämta i bokhyllan i elevhälsans väntrum. Läs noga igenom ansökan för att säkerställa att alla uppgifter finns med. 

För att kunna ansöka om stipendium måste kopia av betyg lämnas med ansökan. Ansökan lämnas till skolkurator senast 1 mars.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2021