Programinriktat val

Programinriktat val ersätter Programinriktat individuellt val och Preparandutbildning fr.o.m. 1 juli 2019.

Programinriktat val har som sitt syfte att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett specifikt nationellt program. Tanken är att eleverna snarast möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. De nationella program som programinriktat val är riktat mot kan vara både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

För att du ska kunna bli antagen till Programinriktat val krävs godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk och
• i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen
• i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2019
Teknikum