Programinriktat val

Programinriktat val har som sitt syfte att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett specifikt nationellt program.

Tanken med programinriktat val är att eleverna snarast möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. De nationella program som programinriktat val är riktat mot kan vara både yrkesprogram och högskoleförberedande program.

För att du ska kunna bli antagen till Programinriktat val krävs godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk och
• i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen
• i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen

Kontakter

 • Teknikum

  0470-419 00

  teknikum@vaxjo.se

  Besöksadress

  Besöksadress

  Gamla Norrvägen 6-8, Växjö

  Postadress

  Postadress

  Växjö kommun

  Teknikum

  Gamla Norrvägen 6-8

  352 43 Växjö

Senast uppdaterad: 19 september 2023