APL på Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är ett yrkesprogram för de som vill arbeta med människors lärande och utveckling i olika åldrar.

Tänkbara framtida yrkesområden är inom barnomsorg, fritidsverksamhet eller något inom det sociala yrkesområdet, exempelvis väktare eller elevassistent. Man har dessutom möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet inom programmets ram, vilket möjliggör eftergymnasiala studier vid lärarhögskola, polishögskola med mera.

APL-perioder

APL om minst 15 veckor fördelat över samtliga 3 år ingår i programmet, varav den största delen genomförs i årskurs 3. Samtliga elever gör sina första APL-perioder vid en förskola, därefter placeras man från och med årskurs 2 utefter den inriktningman valt socialt arbete eller pedagogiskt arbete. APL-perioderna är strukturerade på följande sätt:

Årskurs 1: Socialt arbete & pedagogiskt arbete

  • Hösterminen 2019, v38

Årskurs 2: Pedagogiskt arbete

  • Vårterminen 2020, v10-16

Årskurs 3: Socialt arbete & pedagogiskt arbete

  • Höstterminen 2019, v39-45
  • Vårterminen 2020, v3-9 (+ v17 och 19 för gymnasiearbetet)

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 februari 2019
Teknikum