Du kan välja mellan många olika instrument. Lektionerna sker oftast i mindre grupp. För de flesta instrumenten finns det även möjlighet att spela i orkester.

Instrumenthyra

Ganska snart efter du blivit antagen till Kulturskolan behöver du skaffa ett eget instrument att spela på. Kulturskolan har vissa instrument som du kan hyra för 400 kr/termin. Hos oss kan du hyra fiol, altfiol, cello, kontrabas och oboe och fagott. Vi har även förskoleinstrument, såsom små trumpeter, små tromboner och små klarinetter. Övriga instrument kan du hyra eller köpa i en musikaffär.

Piano

Pianots klang kan du använda på många olika sätt. Från den mjukaste och innerligaste melodin till de mest storslagna och pampiga ackordkaskader. Pianot har en naturlig plats i många olika musikstilar och är både ett solo- och ensembleinstrument.
För att gå pianokursen behöver du ett fullstort instrument med pedal.
Antingen ett akustiskt instrument eller digitalpiano med vägda och anslagskänsliga tangenter. Till piano kan du ansöka från 6 års ålder.

Blåsinstrument

Att spela blåsinstrument på Kulturskolan innebär en stor och aktiv gemenskap. Vi har undervisning i flera olika blåsinstrument med olika karaktärer. Lämplig ålder att börja med respektive instrument: trumpet 5 år, Tvärflöjt 6 år, Blockflöjt 7 år, Saxofon 8 år, Oboe 9 år, Fagott 9 år, Valthorn, Baryton, Trombon och Tuba från 6 år. Vi har även orkesterverksamhet som är frivillig att delta i och för dig som redan spelar ett instrument vid Kulturskolan är orkestern avgiftsfri.

Stråkinstrument

Instrumenten fiol, altfiol, cello och kontrabas bildar stråkfamiljen. Du kan börja spela ett stråkinstrument från 6 års ålder. Stråkinstrumenten är bra nybörjarinstrument eftersom de finns i barnstorlekar. Vi har orkestrar på olika nivåer, vilket gör det möjligt för dig att spela i orkester under hela din tid på Kulturskolan.

Suzuki

Vi har också undervisning i suzukifiol och suzukicello och suzukitrombon.
Kursen i fiol och cello vänder sig till barn mellan 4 och 6 år.
När det gäller trombone är kursen från 6 år.
I suzukimetoden lär man sig spela precis som man lär sig prata – genom att lyssna och härma. Man har lektion två gånger i veckan, en gång enskilt och en gång i grupp. Föräldramedverkan är viktigt.

Gitarr

Gitarr är ett av Kulturskolans populäraste instrument och du kan börja spela när du är 8 år. Om du väljer att spela gitarr får du lära dig såväl klassiskt fingerspel efter noter som att kompa och spela ackord. Du har också möjlighet att delta i gitarrorkester, kammarmusikensembler samt folkmusikensemble.

Banjo

Du får lära dig spela femsträngad banjo i så kallad trefingers- eller Scruggsstil.
Instrumentet är tätt förknippat med musikgenren bluegrass men förekommer även i modern pop/rock-musik. Bluegrass har rötterna i amerikansk, brittisk och irländsk folkmusik. Det går ofta snabbt och är väldigt svängigt! Deltar du i kursen får du även möjlighet att delta i Kulturskolans egen Bluegrassensemble.
Lämplig ålder att börja spela är 9 år.

Elgitarr

Du kan börja spela elgitarr från 10 års ålder. Elgitarren används framför allt inom rock, jazz och populärmusik, men även allt mer inom klassisk musik. Vi övar både solospel, skalor och komp och så småningom kanske du kan spela i en grupp tillsammans med andra.

Elbas

Du kan börja spela elbas på Kulturskolan när du är 10 år. Elbasen är viktig i många sammanhang, till exempel i jazz- och rockgrupper. Vi övar solospel, komp, skalor och teknik. Så småningom kan du kanske vara med i någon av våra grupper.

Slagverk

Du får träna kompstilar på trumset, göra rytmiska övingar och träna notläsning. Du får också prova de andra instrumenten i slagverksfamiljen, till exempel marimba eller puka.
Lämplig ålder att börja spela trummor är 9 år.

Marimba

Marimba är ett spännande instrument med en fantastisk klang som går rakt in i hjärtat. Du får lära dig melodier, basgångar, ackord och rytmer från olika delar av världen. Vi spelar kända och okända stycken och blandar klassisk musik, folkmusik och musik från filmens värld.