Musikal Bas

Musikalkursen är indelad i åldersgrupper:
7-8 år
9-10 år
11-12 år
13 år och uppåt
I kursen får du lära dig grunderna i sång, dans och teater. Du får även göra mindre framföranden och uppspel.

Musikal Special

Musikal Special riktar dig som går lägst i årskurs 9. Kursen passar dig som vill fördjupa dig inom musikalområdet. Under året arbetar vi med en musikalproduktion som vi jobbar fram tillsammans. För att ha möjlighet att komma med i kursen behöver du göra en ansökan till Kulturskolan samt ha någon form av erfarenhet av sång, dans och teater. Inför varje nytt läsår hålls en audition för nya elever.