Förändring av Kulturskolans avgiftstak

Enligt beslut fattat av kommunfullmäktige 21 maj 2019 kommer Kulturskolans avgiftstak att tas bort inför vårterminen 2020.

Växjö Kulturskola har under många år haft ett avgiftstak som varit oförändrat. Detta har inneburit att en familj betalat 2200:- per termin oavsett hur många kurser barnen deltagit i.

Inför vårterminen 2020 kommer detta avgiftstak att tas bort. Syskonrabatten kommer däremot att vara oförändrad. För det första barnet betalas hela kursavgiften.
Det andra barnet i samma familj får 25% rabatt och ytterligare barn har 50% rabatt på kursavgifterna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2019