Observera att denna nyhet är äldre än 10 månader och att innehållet därför kan vara inaktuellt.

Information om distansundervisning vid Kulturskolan, för elever som på grund av stor smittspridning har distansundervisning vid sina grundskolor.

För elever som har distansundervisning vid sin skola på grund av stor smittspridning av Covid-19 gäller distansundervisning även vid Kulturskolan.
Vi uppdaterar löpande hemsidan om vilka skolor och årskurser det gäller, och mer inormation om hur distansundervisningen ges, fås av aktuell lärare.
För de som på grund av stor smittspridning bland elever har distansundervisning vid friskola gäller detsamma vid Kulturskolan.

På grund av utökad smittspridning på vissa högstadieskolor får elever i nuläget distansundervisning, efter beslut från utbildningsnämnden.
Detta gäller även för de av dessa elever som har kurser vid Kulturskolan.

För Norregårdskolan gäller 6 maj till och med 17 maj (årskurs 7-9).

För Teleborg Centrum (årskurs 8 och 9): distansundervisning 28 april till och med 17 maj.

Pär Lagerkvistskolan (årskurs 7-9): distansundervisning 28 april till och med 17maj.

Fagrabäck NoT-inriktning årskurs 9 har distansstudier 7 maj till och med 17 maj.

Distansundervisning för Ingelstad skola årskurs 5 och 6: 11-21 maj.

För elever som av samma orsak har distansundervisning vid friskola gäller detsamma vid Kulturskolan.

Vid eventuell förändring kommer vi uppdatera informationen.

Kontakter

Senast uppdaterad: 11 februari 2022