Hur länge har jag kvar min kursplats i Kulturskolan?

Man behåller sin plats så många terminer man vill och behöver inte återanmäla sig. Läs mer....

Man behåller sin plats så många terminer man vill, dock längst till och med att man slutar gymnasiet och under förutsättning att varje terminsavgift betalas.
Man behöver inte återanmäla sig inför ny termin. Däremot behöver man säga upp sin plats om man inte vill fortsätta nästkommande termin. Då kan vi erbjuda platsen till någon annan sökande.
Dag och tid för lektion kan variera mellan läsår. Inför läsårsstart tar respektive lärare kontakt och meddelar eventuella förändringar.
Länk till att söka till kurser samt aktuell information Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 november 2021