Distansundervisning i min grundskola - vad gäller om jag går i kurs vid Kulturskolan?

Vissa skolor och klasser går tillfälligt över till distansundervisning för att hejda spittspridning av virus.

Vissa grundskolor inför tillfällig distansundervisning för klasser med mycket smitta av Coronavirus i någon form. Får du information från din skola om distansundervisning för din klass, gäller detsamma om du går i en kurs vid Kulturskolan. Eftersom varje kurs och arbetslag har arbetat fram olika lösningar för hur distans/digitalundervisning kan fungera så ta i första hand kontakt med din lärare vid Kulturskolan för information om just din kurs eller lektion.

Kontakter

Senast uppdaterad: 11 februari 2022