Kulturskolans verksamhet kommer hållas stängd under perioden 24 januari till och med 4 februari.

Beslutet är taget med hänvisning till den höga smittspridning och höga frånvaro som finns i samhället.

Ordförande i utbildningsnämnden beslutar att Kulturskolans verksamhet stängs under perioden
24 januari till och med 4 februari 2022.

Beslutet innebär att en reducering av terminsavgift för undervisning i Kulturskolan kan göras.

Beslutet i sin helhet finns att läsa nedan under relaterade dokument.

Under tiden som skolan håller stängt kommer Kulturskolans personal stötta upp med att arbeta i samhällsviktig verksamhet inom förvaltningen, som skola och förskola.

Senast uppdaterad: 11 februari 2022