Avgifter

Här kan du läsa mer om Kulturskolans terminsavgifter.

Avgifter

Avgiften för Kulturskolans ämneskurser är 950 kr/termin. Det finns dock några undantag: Vissa kortare kurser kostar 700 kr/termin och suzukifiol 1400 kr/termin. Att sjunga i kör eller spela i orkester kostar 400 kr/termin. Går du i en ämneskurs betalar du ingen avgift för ämnets ensemblekurser. Vad gäller dans finns ett speciellt rabattsystem.

Syskonrabatt

Syskonrabatt gäller för syskon med samma folkbokföringsadress. Syskon nr 2 betalar 75 % av avgiften och övriga syskon betalar 50 % av avgiften.

Avgiftstak

Kulturskolan tillämpar ett avgiftstak på 2200 kr/termin, vilket innebär att ingen familj betalar mer än så oavsett antal barn och kurser. Avgiften för grupplektionen i suzukikursen ingår dock inte i avgiftstaket.

Fakturan

Fakturan skickas vanligtvis ut i oktober och i mars.

Betalningsskyldighet

Är du ny elev hos oss så har du rätt att prova våra kurser två gånger. Från och med tredje gången räknas du som inskriven och blir betalningsskyldig för terminen. Är du befintlig elev, måste du däremot säga upp din plats innan terminen startar, för att slippa faktura. Platsen ska sägas upp av vårdnadshavare till Kulturskolans expedition via e-post eller telefon.

Avstängning

Betalas inte fakturan har Kulturskolan rätt att stänga av elev från undervisningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 februari 2018
Förskola och skola