Kulturskolans avgifter

Här kan du läsa mer om Kulturskolans avgifter.

Avgifter

Avgift för Kulturskolans ämneskurser är 950 kr/termin. Det finns dock några undantag:
Kurser i Suzukimetoden kostar 1425 kr/termin.
Att sjunga i kör eller spela i orkester kostar 400 kr/termin. Går du i en ämneskurs betalar du ingen avgift för ämnets ensemblekurser (kör eller orkester).
Terminsavgift för kurs i Musikteori är 400 kr.

Avgift danskurs

En danskurs kostar 950 kr/termin. Vill du dansa fler gånger i veckan pratar du med din lärare som ser om det finns plats för dig i en annan grupp.
Att gå på två lektioner i veckan kostar 1650 kr per termin.
Vill du dansa fler gånger i veckan, och om det finns kursplats, är avgiften 2200 kr/termin.

Syskonrabatt

Syskonrabatt gäller för syskon med samma folkbokföringsadress. Barn 1 (äldsta barnet) betalar full avgift. Syskon nr 2 betalar 75 % av avgiften och övriga syskon betalar 50 % av avgiften.

Fakturan

Terminens faktura skickas vanligtvis ut i oktober och i mars.

Betalningsskyldighet

Är du ny elev hos oss så har du rätt att prova våra kurser en gång. Från och med andra gången räknas du som inskriven och blir betalningsskyldig för terminen. Är du befintlig elev, måste du däremot säga upp din plats innan terminen startar, för att slippa faktura. Platsen ska sägas upp av vårdnadshavare till Kulturskolans expedition via e-post eller telefon.

Avstängning

Betalas inte fakturan har Kulturskolan rätt att stänga av elev från undervisningen.

Kontakter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2021
Förskola och skola