Avancerade musikkurser

Vi har kurser för dig som vill ta ditt musicerande ett steg längre.

Teorikurs

Tänker du söka musiktillägget, ES eller annan högre utbildning, har du god hjälp av Kulturskolans teorikurs. Dels har du nytta av teoretiska kunskaper när du går din utbildning och dels är ofta teoriprov en del i ansökan till högre utbildningar. Teorikursen är kostnadsfri för Kulturskolans elever. För övriga kostar den 400 kr/termin.

Musik Special

Vill du fördjupa dina kunskaper i musik? Då kan Kulturskolans Musik Special vara något för dig. Kursen är tänkt för befintliga elever på Kulturskolan upp till årskurs 9 som vill lägga mer tyngd på sitt musicerande.

Du får längre tid, 40 minuter/vecka, i ditt huvudinstrument. Dessutom får du undervisning i teori och scenisk beredskap, där du tränar dig på konsertframträdanden. Prata med din lärare om du är intresserad av detta.

Musiktillägget

För dig som ska börja på en kommunal gymnasieskola och är extra intresserad av musik, finns möjlighet att välja musiktillägget.

Du söker musiktillägget som ett individuellt val på gymnasieskolan. Musiktillägget anordnas i samverkan mellan Kulturskolan, Katedralskolan, Teknikum och Kungsmadskolan. Utbildningen består av två delar, en obligatorisk och en frivillig. Den obligatoriska delen består av ensemble, rytmik, körsång, musiklära samt sceniskt musikprojekt. Undervisningen ordnas av gymnasieskolan och utgör totalt 300 poäng.

Den frivilliga delen är individuellt utformad och innebär att du får undervisning i ditt huvudinstrument på Kulturskolan. I mån av plats kan du även få spela ytterligare instrument. Elev och lärare gör kursplaneringen tillsammans. Antalet platser är begränsat och alla som söker får göra ett intagningsprov/musikalitetsanalys under våren 2018.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 april 2018
Förskola och skola